سنگ نمک در فنگ شویی

سنگ نمک در فنگ شویی

توجه به اینکه فنگ شویی به دریافت انرژی از طبیعت درون محیط می پردازد ، نقش سنگ نمک در آن بسیار پررنگ است. زیرا سنگ نمک انرژی منفی را از طریق یونش به خود جذب می کند. از این رو فنگ شویی همواره توصیه می کند که به شکل های گوناگون این عنصر بدیع در خانه استفاده شود زیرا این کار سبب پاکسازی محیط و از بین بردن انرژی های منفی است.

بیشتر بخوانید...