سنگ نمک اصل

سنگ نمک اصل

تشخیص سنگ نمک اصل از تقلبی کار ساده‌ای است. سنگ نمک تنها سنگی در دنیاست که به محض رؤیت قابل شناسایی است. به‌‌طوری‌که مزه که می‌کنیم می‌بینیم شور است و البته این خاصیت اصل و غیر اصل ندارد.

بیشتر بخوانید...