سنگ نمک اصل

سنگ نمک اصل

تشخیص سنگ نمک اصل از تقلبی کار ساده‌ای است. سنگ نمک تنها سنگی در دنیاست که به محض رؤیت قابل شناسایی است. به‌‌طوری‌که مزه که می‌کنیم می‌بینیم شور است و البته این خاصیت اصل و غیر اصل ندارد.

بیشتر بخوانید...
قیمت سنگ نمک

قیمت سنگ نمک

قیمت سنگ نمک نیز رابطه مستقیمی با خلوص و کاربرد آن دارد. سنگ نمک ممکن است دارای ناخالصی‌های متفاوتی باشد و خلوص آن تعیین کننده کاربرد سنگ نمک است. این ماده با توجه به کیفیت یا خلوص کاربردهای متعدد و البته قیمت سنگ نمک نیز وابسته به همین عوامل است.

بیشتر بخوانید...
خواص سنگ نمک

خواص سنگ نمک

لامپ‌های نمک خنثی‌کننده موج‌های الکترومغناطیسی مصنوعی تولید شده توسط دستگاه‌های الکترونیکی هستند، امواجی که موجب عصبانیت، بی‌خوابی و عدم تمرکز ما می‌شوند.

بیشتر بخوانید...